סטטוס 1 [clone #66] [clone #181] [clone #214] [clone #215]

אנא המתן 72 70