סטטוס 1 [clone #66] [clone #181] [clone #214]

אנא המתן 72 70