תעשייתהחלב

בתעשיית החלב אונסים פרים במכוני הרבעה ופרות ברפתות בכדי לעבר אותן באופן מלאכותי. את התינוקות חוטפים תמיד מאימותיהם מיד לאחר ההמלטה, הזכרים נשלחים לשחיטה כעבור מספר חודשים בכלוב והנקבות יהפכו לשפחות חלב עד אשר גופן יקרוס והן ישלחו כ"הוקרת תודה" לבית המטבחיים.

בתעשייה זו עוד פרקטיקות רבות כגון: צריבות מספרים, גדימת קרניים, יצירת הפרעות גנטית הגורמות לעטיני ענק שיספקו עשרות ליטרים של חלב בכל יום. מרבית הפרות סובלות  מדלקות עטין קשות, נשאיות של סרטן הדם ובת שחפת, בנוסף לאינספור מחלות, נכויות ופציעות שונות. 

כל בעלי החיים בתעשיית החלב, אמהות וצאצאים, ישלחו לשחיטה תוך שנה עד 6 אף על פי שתוחלת החיים שלהם בטבע מגיעה לכ- 20 שנה.

 

אנא המתן 72 70