תעשייתהבשר

בתעשיית הבשר, פרט לגידולים מקומיים עובדים כתף אל כתף עם תעשיית החלב, הרצחנית לא פחות, ועדיין אין מספיק "בשר טרי" בישראל... חצי מהיקף הבשר הטרי מגיע מפרקטיקת המשלוחים החיים", במהלכה מייבאים בכל שנה בתנאי צפיפות וזיהום איומים מאות אלפי עגלים וטלאים מאירופה ואוסטרליה באוניות ומטוסים בכדי לשחוט אותם על אדמת ישראל. השימוש באלימות ובשוקרים חשמליים לזירוז בעלי החיים לכל אורך מסעם נפוץ מאוד, וגורם להם לפחד וחרדה קשים. עגלים חולים או מתים נזרקים לים במהלך המסע. גם הם, כמו רוב בעלי החיים בתעשייה, ישחטו בגיל צעיר מאוד של כשנה - בעודם תינוקות - כשבאופן טבעי יכולים לחיות שנים רבות.

אנא המתן 72 70