תעשייתהביצים

בתעשיית הביצים נגרסים במדגרות מדי יום כ- 15 אלף אפרוחים זכרים בריאים, מאחר והם לא מטילים ביצים, ואפרוחות "פגומות", שלא תשרודנה את התנאים הקשים בלולים. לאפרוחות הבריאות קוטמים את קצה המקור בעזרת ברזל מלובן, בטמפרטורה של כ- 800 מעלות צלסיוס. מרבית התרנגולות כלואות כל חייהן ב"כלובי סוללה", כלובים בהם אף תרנגולת לא תוכל לפרוש כנפיה ותעמוד במשך שנתיים על גדר תיל אלכסונית ומכאיבה. בתום שנתיים, כשגופן כבר לא עומד בדרישות ייצור הביצים של התעשייה, תגיע משאית חישמול אשר תחשמל את כולן למוות.

תרנגולות הביצים הן מזן ש"הושבח" גנטית להטיל כ- 300 ביצים בשנה, דבר הגורם לנפילת צינור ההטלה שלהן ומחסור בסידן. הרעבה והצמאה, החשכה או הארה מוחלטת הן פרקטיקות מקובלות הננקטות רק למען הפקת רווח מקסימלי מהתרנגולות.

בסך הכל ישנן בישראל כ-8  מיליון תרנגולות בכלובי הסוללה המטילות כ- 2 מיליארד ביצים בשנה.

אנא המתן 72 70