תעשייתהחזירים

בתעשיית החזירים מבצעים לגורים, ללא הרדמה, סירוס, עקירת שיניים וגזירת זנבות. האמהות כלואות בתאי הריון ומשמשות כמכונות המלטה. בסיום "תפקידן" נשלחות לשחיטה, כגורל צאצאיהן. בישראל נשלחים לשחיטה בסך הכל כ- 200 אלף חזירים. יתר על כן, עוד כ- 70 אלף חזירים מתים טרם הסכין הגואלת, רובם גורים. בישראל חזירים משמשים בתעשיות הבשר והניסויים.

אנא המתן 72 70