אודות הפרוייקט

רובנו גדלנו בעולם בו כל תפקידם של בעלי החיים הוא לשרת אותנו, בני האדם, למטרות מזון, ביגוד, ניסויים ובידור. קיבלנו מציאות זו כצורך הכרחי מבלי להטיל ספק בכך או להביע התעניינות אודות בעלי החיים באותם משקים מתועשים, בתי מטבחיים ומעבדות.
אנו רוכשים מוצרים רבים הנראים לנו תמימים, אך מאחוריהם מסתתר גיהנום עלי אדמות. דרך הייצור שלהם אכזרית ומלאת ייסורים נפשיים ופיזיים ועל מנת לקיים תעשיות רצחניות אלו, הרחיקו אותן מעין ולב הציבור.
בעלי אינטרסים כלכליים מציגים לנו מציאות דימיונית ושקרית בה בעלי החיים שמחים ומאושרים ואשר אינם סובלים בדרך לצלחות שלנו. הם עושים זאת תוך הוצאת סכומי כסף אינסופיים על פרסום אגרסיבי ושליטה בכל מקורות הכח.

הבלוג של רועי הבלוג של טל
Please Wait... 125 123